QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC NỘP THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỐ ĐỊNH

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 và Điều 6 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân và Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

        “Điều 3. Giải thích từ ngữ

         …

  1. “Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh” là cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.”

        “Điều 6. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

  1. Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định….

 …

  1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh không bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và xuất trình kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.
  2. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh thu chịu thuế.”

Theo các quy định trên, trường hợp cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định thì nộp thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh thu chịu thuế.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang