Quy định về tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

  1. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp đăng ký tại cơ quan thuế.

– Thời hạn đăng ký chậm nhất: 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

– Nơi nộp: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

– Cơ quan thuế gửi thông báo xác nhận cho người nộp thuế chậm nhất: 02 ngày làm việc.

2.Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

– Tạm ngừng kinh doanh trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính: Không nộp hồ sơ khai thuế.

– Tạm ngừng kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính: Phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

– Không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Không được đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: Khi cơ quan thuế đã có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

          Thông tin chi tiết người nộp thuế có thể tham khảo tại Nghị định số 126/2020/NĐ-Cp ngày 19/10/2020 của Chính phủ tại website của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế:http://thuathienhue.gdt.gov.vn

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.