QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHÔNG HỢP PHÁP, SỬ DỤNG KHÔNG HỢP PHÁP HÓA ĐƠN

Hành vi nào xác định là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ?

Các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ được quy định chi tiết tại Điều 4 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Sử dụng không hợp pháp hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 28 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 28. Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.
  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.”

Như vậy theo quy định nêu trên trường hợp xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn thì phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang