Sửa đổi, Bổ sung mẫu biểu về Đăng ký Doanh nghiệp

sửa đổi , bổ sung biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cần lưu ý tại mẫu biểu ban hành kèm theo thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT:
1. Về mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp:
a) Bỏ quy định doanh nghiệp phải kê khai thông tin đăng ký xuất nhập khẩu.
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Tổng cục Hải quan để truyền, nhận thông tin doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống ứng dụng của hai cơ quan.
b) Bỏ quy định doanh nghiệp phải kê khai thông tin loại thuế phải nộp.
Cơ quan thuế căn cứ thông tin đăng ký doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh, phương pháp tính thuế, hình thức hạch toán, năm tài chính,…) và quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, thu khác, quản lý thuế để xác định loại thuế phải nộp và cập nhật thông tin vào ứng dụng đăng ký thuế.
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân
Trích Phụ lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân
(Theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)

c) Bổ sung quy định doanh nghiệp xác định phương pháp tính thuế GTGT.
Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin phương pháp tính thuế GTGT do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để cập nhật vào thông tin của người nộp thuế trên phân hệ đăng ký thuế.
d) Bổ sung quy định doanh nghiệp kê khai khi thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh và thông tin của hộ kinh doanh được chuyển đổi.
Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin doanh nghiệp thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để cập nhật vào thông tin của người nộp thuế trên phân hệ đăng ký thuế và xử lý.
e) Bổ sung loại giấy tờ chứng thực của cá nhân là người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch hội đồng thành viên công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân để đảm bảo tính duy nhất của cá nhân.
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân
Trích Phụ lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân
(Theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

2. Về Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp:
Bổ sung quy định khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì đơn vị trực thuộc bị chuyển tình trạng hoạt động theo doanh nghiệp (trừ trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc sau khi tạm ngừng kinh doanh).
Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để cập nhật vào thông tin của người nộp thuế trên phân hệ đăng ký thuế.
tạm ngừng / tiếp tục kinh doanh
Phi Loan
PHÒNG TTHT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang