Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, công tác quyết toán thuế TNCN theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Phóng sự với Chủ đề: “Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT; Quyết toán thuế TNCN theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.”

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang