Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng từ năm 2020

     Ngày 02/6/2020, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

     Theo đó, UBTVQH quyết định tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng từ năm 2020 cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công. Cụ thể, mức giảm trừ cho bản thân cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tăng từ 9 triệu đồng lên thành 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu/năm (tăng 3 triệu đồng/tháng) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng lên thành 4,4 triệu đồng/tháng, tương đương giảm trừ cả năm là 52,8 triệu đồng (tăng 0,8 triệu đồng/tháng).

    Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

         

      Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Các đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN của cá nhân có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với mức giảm trừ bản thân và người phụ thuộc mới theo Nghị quyết này từ tháng 7/2020, đến từ cuối năm tài chính 2020 trở đi thực hiện quyết toán thuế TNCN thì được tính giảm trừ cho cả năm  từ năm 2020 trở đi.

​    

     Theo quy định mới này, trong năm 2020, trường hợp cá nhân không có người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 11 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 132 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 15,4 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 184,8 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; cá nhân có hai người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 19,8 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 237,6 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân./.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang