THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2019 ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP QUYẾT TOÁN THUẾ VỚI CƠ QUAN THUẾ

Trường hợp 1: Đối với cá nhân có số thuế phải NỘP THÊM:

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 chậm nhất là ngày 30/03/2020.
  • Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Lưu ý: Quá thời hạn này, cá nhân vẫn chưa thực hiện khai quyết toán thuế và nộp tiền thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm nộp tờ khai quyết toán và chậm nộp tiền thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2: Đối với cá nhân có số thuế NỘP THỪA xin hoàn, cá nhân nên nộp hồ sơ sau thời hạn quyết toán thuế (sau ngày 30/03/2020).

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang