Thông báo Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng.

Thực hiện Thông báo số 16/TB-CT ngày 09/1/2020 của Tổng cục Thuế về việc Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng. Cục Thuế thông báo thời gian tạm dừng cụ thể như sau:

1 Hệ thống Kê khai qua mạng Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 10/01/2020 đến 18h00 ngày 12/01/2020
2 Hệ thống Nộp thuế điện tử Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 10/01/2020 đến 18h00 ngày 12/01/2020
3 Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực Tạm dừng hoạt động từ 20h00 ngày 10/01/2020 đến 10h00 ngày 11/01/2020 và từ 20h00 ngày 11/01/2020 đến 10h00 ngày 12/01/2020

Ngoài thời gian trên, các hệ thống trên vẫn hoạt động bình thường. Cục Thuế thông báo để NNT thu xếp thời gian thực hiện Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực./.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang