Thông báo về việc gửi Lịch khai thuế năm 2020 cho NNT

Ngày 28/2/2020, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 857/TCT-TTHT về việc gửi Lịch khai thuế năm 2020 cho NNT. Nhằm hỗ trợ NNT trong công tác kê khai thuế, giúp NNT nắm rõ thời hạn nộp tờ khai đến cơ quan Thuế, Cục Thuế Thừa Thiên Huế kính gửi Quý NNT Lịch nộp Tờ khai, Báo cáo Thuế năm 2020.

Lịch nộp Tờ khai thuế:

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang