THỦ TỤC CẤP HÓA ĐƠN LẺ CHO TỔ CHỨC KHÔNG KINH DOANH TẠI CƠ QUAN THUẾ

THỦ TỤC CẤP HÓA ĐƠN LẺ CHO TỔ CHỨC KHÔNG KINH DOANH TẠI CƠ QUAN THUẾ

(Theo quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 thay thế quyết định số 829/QĐ-TCT và QĐ số 747/QĐ-TCT)

Người nộp thuế (NNT) nộp cho Cơ quan Thuế (CQT) các hồ sơ sau:

  • Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ theo Mẫu 3.4 Thông tư 39/2014 (thủ trưởng ký đóng dấu);
  • Bản chụp hợp đồng giữa bên A và bên B; Bản chụp CMND của người nhận hóa đơn;
  • Kê khai các khoản thuế phải nộp theo quy định (tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu; tờ khai 04/TNDN);Trường hợp đơn vị không có chữ ký số thì nộp trực tiếp cho Cơ quan thuế 2 loại tờ khai này; trường hợp đơn vị có chữ ký số thì gửi 2 loại tờ khai trên qua trang thuedientu.gdt.gov.vn;
  • Bản chụp giấy nộp tiền (nếu nộp trực tiếp), trường hợp NNT nộp tiền thuế điện tử thì CQT tra cứu trang thuedientu của CQT đối chiếu khớp với số liệu đã kê khai trên tờ khai.
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.