TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 41/NĐ-CP VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Nhằm hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần giúp cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Cục Thuế đề nghị người nộp thuế thực hiện một số nội dung sau đây:

  1. Đối tượng áp dụng:

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

  1. Trình tự, thủ tục gia hạn:

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Nơi gửi: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế)

Thời điểm nộp:

– Nộp Giấy đề nghị gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý). Chỉ cần gửi 01 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.

– Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020.

Cục Thuế tỉnh thông báo đến người nộp thuế để thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định./.

———————————————————————————–

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3829000

Email: cucthue.tth@gmail.com

Facebook: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 64 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang