Trình tự, thủ tục khai lệ phí trước bạ khi mua bán chung cư

*Hồ sơ khai lệ phí trước bạ:

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ khai lệ phí trước bạ khi mua bán chung cư gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu quy định.

– Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính.

– Bản sao giấy tờ chứng minh về chung cư theo quy định (Sổ hồng, hợp đồng mua bán chung cư đối với trường hợp chuyển nhượng hợp đồng).

– Hợp đồng mua bán chung cư có công chứng hoặc chứng thực.

* Trình tự, thủ tục thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán chung cư có hiệu lực phải nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với hồ sơ đăng ký sang tên.

Trường hợp khai lệ phí trước bạ trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký sang tên thì người khai, nộp lệ phí trước bạ phải nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân phải khai nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

– Nơi nộp hồ sơ:

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Trường hợp không nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tuỳ tình hình tại địa phương có thể nộp hồ sơ tại 1 trong 2 nơi sau:

+ Bộ phận một cửa cấp huyện.

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan thuế tính lệ phí trước bạ và ra Thông báo nộp lệ phí trước bạ.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang