Về việc triển khai áp dụng chứng từ điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Kính gửi :  Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Cục Thuế thông báo đến Người nộp thuế như sau:

  • Đối với chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Người nộp thuế tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP kể từ 01/7/2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.
  • Đối với biên lai điện tử:

+ Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi thì NNT thực hiện đăng ký sử dụng, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 34, Điều 36, Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

+ Thời gian thực hiện: theo thông báo của cơ quan thuế.

  • NNT liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để triển khai áp dụng chứng từ điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo đúng lộ trình quy định.

Cục Thuế thông báo đến NNT biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ NNT liên hệ với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế – Cục Thuế), 64 Tố Hữu, thành phố Huế, điện thoại 0234.3824918 để được hướng dẫn ./.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang