Xử phạt hành vi vi phạm về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử và cung cấp dịch vụ hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử và cung cấp dịch vụ hóa đơn như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế (Điều 30):

  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc.
  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng:

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc;

– Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên.

– Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

  1. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế đối với hành vi chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ hoặc không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang